Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Certification Europe (www.CCE-CN.COM) Scope of System Covers: Technology development, production and sales of security equipment, data acquisition cards, hard disk recorders, monitoring equipment, electronic products 2016-12-19 ~ Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
RoHS RoHS Other 2016-08-22 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE Other 2017-08-30 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
RoHS RoHS Other 2017-09-20 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
EMC EMC HUAXUN detection AZ-B04708T 2018-07-06 ~ Đã xác minh
RoHS RoHS HUAXUN detection http://www.hx-lab.com AZ-B04708T 2018-07-06 ~ Đã xác minh
PSE PSE HUAXUN detection AZ-B04708T 2018-07-06 ~ Đã xác minh
FCC FCC HUAXUN detection http://www.hx-lab.com AZ-B04708T 2018-07-06 ~ Đã xác minh
CE CE BST TL-T1-960WIFI 2016-08-22 ~ Đã xác minh
IP66 IP66 BST(http://www.bst-test.com/zssearch.aspx?keyword=BSTDG1608652740002SC-2) TL-T1-960WIFI 2016-08-21 ~ Đã xác minh
CE CE CTB(www.ctb-lab.com) Model(s) : TL-T1-960WIFI, T-NVR400W, TL-T1-720WIFI, TL-T1-1080WIFI,TL-T1-720AHD, TL-T1-960AHD, TL-T1-1080AHD, TL-K1-720P,TL-K1-960P, TL-K1-1080P, AZ-T1720, AZ-T1960, AZ-F5720,AZ-F5960, TLT1-WA74K, TLT1-WA94K, TLT1-WA804K, TL-WN730, TL-WN930,TL-WB74K, TL-WB94K,TL-WB804K 2017-06-04 ~ Đã xác minh
IP66 IP66 BST(http://www.bst-test.com/zssearch.aspx?keyword=BSTXD190312163902SC) L1, L2, L8,L, 10 2019-03-11 ~ Đã xác minh
IP66 IP66 BST(http://www.bst-test.com/) L3, L4, L5, L6, L7, L9 2019-03-11 ~ Đã xác minh
RoHS RoHS BST CCTV Security System 2020-06-18 ~
CE CELAD Medical masks, alcohol, disinfectant, protective clothing, thermometer, thermometer, medical equipment, etc. 2020-02-27 ~
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Camera(K5) ZL201830363030.8 Camera(K5) APPEARANCE_DESIGN 2019-04-09 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
A-ZONE 22013409 A-ZONE Security & Protection>>CCTV Products>>CCTV Camera 2018-02-13 ~ 2028-03-13 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này