Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: IFSEC International
  Ngày tham dự: 2017 .6
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: UK
  Giới thiệu: D2120, Execl London, IFSEC International, date:20st-22rd,June.2017
  Tên triển lãm thương mại: Global Sourcing Fair
  Ngày tham dự: 2017 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: 2P18 China Global Sourcing Fair 11th-14th April., 2017,Asia World-Expo Hong Kong Security Products
  Tên triển lãm thương mại: IFSEC International
  Ngày tham dự: 2016 .6
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: UK
  Giới thiệu: C2620, Execl London, IFSEC International, date:21st-23rd,2016
  Tên triển lãm thương mại: Global Sourcing Fair
  Ngày tham dự: 2015 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: 2M24 China Global Sourcing Fair 11th-14th Oct., 2015. Security Products
  Tên triển lãm thương mại: Global Sourcing Fair
  Ngày tham dự: 2015 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: 2J24 China Global Sourcing Fair 11th-14th April, 2015. Security Products
  Tên triển lãm thương mại: GLOBAL SOURCES ELECTRONICS AND COMPONENTS
  Ngày tham dự: 2014 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: GLOBAL SOURCES ELECTRONICS AND COMPONENTS
  Tên triển lãm thương mại: GLOBAL SOURCES ELECTRONICS AND COMPONENTS
  Ngày tham dự: 2013 .11
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: ZA
  Giới thiệu: GLOBAL SOURCES ELECTRONICS AND COMPONENTS 2013 johannesburg hall2 Nov,7-09th
Gửi email cho nhà cung cấp này